Planetarium w Chorzowie

Created for Polska in 2016

We have done

  1. Architektura
  2. Konkursy
Wyróżnienie honorowe w konkursie „PLANETARIUM – ŚLĄSKI PARK NAUKI. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO W CHORZOWIE”.

 

 

Autorzy

arch. Karol Nieradka
arch. Krzysztof Lechowicz
arch. Anna Karp
arch. Anna Surma
Patrycja Kuracińska

OPINIA JURY (autor uzasadnienia: arch. Antoni Domicz):
Praca została wyróżniona za szereg jednoznacznych, klarownych decyzji i rozwiązań projektowych, za proste i pragmatyczne podejście do zadania konkursowego, za umiejętne wykorzystanie istniejącej substancji budowlanej zespołu Planetarium Śląskiego. Wieża pogodowa umieszczona w trójkątnej bryle została zaprojektowana w sposób frapujący i poetycki. Spektakl zmian atmosferycznych obserwowany z amfiteatralnej widowni widoczny jest także z zewnątrz stanowiąc dodatkową atrakcję Śląskiego Parku Nauki. Wieża wzbogaca symetryczną kompozycję zabytkowego obiektu, choć jej ingerencja przestrzenna mogłaby być złagodzona zielenią, a brutalistyczne rozwiązanie materiałowe jest dyskusyjne. Poszerzenie istniejącego holu wejściowego i wyeksponowanie konstrukcji stanowi wyraz szacunku autorów dla istniejącej struktury przestrzennej i funkcjonalnej. Zachowano istniejące wejście główne na osi alei parkowej i zapewniono warunki dla niezależnego dostępu do poszczególnych stref wystawowych. Wykorzystanie dziedzińca do celów ekspozycyjnych jest rozwiązaniem racjonalnym i ekonomicznym, a przekrycie go dachem w formie czaszy właściwie stanowi umiejętne nawiązanie do tematyki wystaw.

 

1. ZAŁOŻENIA

Założeniem pracy było zminimalizowanie ingerencji w istniejący obiekt oraz zminimalizowanie ilości i wielkości nowo projektowanych brył. Projekt wykorzystuje istniejącą kubaturę, zagospodarowuje niewykorzystany dziedziniec, a jego jedyną widoczną nową formą jest kolumna pogodowa, która odważnie wyróżnia się bryłą, lecz bezpośrednio wynika z pierwotnej promienistej koncepcji i nawiązuje do paradnych schodów od strony zachodniej.

Istotnym czynnikiem, wpływającym na wszystkie decyzje projektowe, były koszty realizacji, późniejszej eksploatacji, konserwacji oraz możliwość użytkowania obiektu (także komercyjnie, także w trakcie realizacji prac budowlanych) jako wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej. Zabudowa stanowi zwartą bryłę, wykorzystuje maksymalnie istniejącą powierzchnię zabudowy i kubaturę oraz minimalizuje wycinkę drzew. Kolumna pogodowa eksponuje niewykorzystany dotąd widok na park z wyższych kondygnacji, a jednocześnie dyskretnie ukrywa się za budynkiem planetarium w widoku od strony istniejącej zatoki parkingowej.

W zgodzie z powyższymi założeniami projekt:

  • minimalizuje ilość ścian zewnętrznych (likwidacja dziedzińca),
  • minimalizuje ilość nowych fundamentów,
  • minimalizuje ilość komunikacji wewnętrznej (wykorzystanie holu i istniejących korytarzy na funkcje pozakomunikacyjne),
  • zachowuje istniejącą komunikację pionową (brak dźwigów osobowych),
  • maksymalizuje powierzchnię edukacyjną (dodatkowa możliwość adaptacji sal konferencyjnych na wystawy czasowe, adaptacja przestrzeni planetarium na inne funkcje – przedstawienia, koncerty, itp., dodatkowe audytorium w kolumnie pogodowej),
  • minimalizuje wycinkę drzew (konieczność przycinki w otoczeniu kolumny pogodowej),
  • minimalizuje ingerencję w istniejące zagospodarowanie terenu,
  • minimalizuje ilość prac ziemnych.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zgodnie z wytycznymi konkursu, projekt nie aranżuje przesadnie przestrzeni, nie wytycza nowych dróg, ścieżek, placów, czy parkingów. Dla odzyskania należytej perspektywy od strony Alei Gwiazd proponuje się likwidację możliwości parkowania pojazdów na placu z pomnikiem Mikołaja Kopernika przed schodami wejściowymi i nieznaczne zwiększenie ilości miejsc parkingowych dla pracowników od strony południowo-wschodniej. Proponuje się miewielką przycinkę drzew dla poprawy widoków od strony północnej i północno-zachodniej na nowo projektowaną kolumnę pogodową. Istniejące budynki małego obserwatorium oraz Stacji Meteorologii i Klimatologii wymagają remontu dla zapewnienia wymagań funkcjonalnych, technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych zgodnych z obowiązującymi standardami.

all rights reserved / wszelkie prawa zastrzeżone

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Next Work