BIM Modell

Created for Polen in 2017

We have done

  1. Architektur
  2. BIM
BIM MODELING AS A BIM MANAGER OF A HISTORICAL BUILDING FOR FACULTY OF BIOTECHNOLOGY AND ANIMAL BREEDING (WBiHZ) ON WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (ZUT) IN SZCZECIN

 

 

Autor

arch. Karol Nieradka
arch. Krzystof Lechowicz
fur Atelier XXI and ZUT Szczecin

OPIS:
W ramach zlecenia biuro maxberg odpowiedzialne było za pełnienie roli managera BIM w projekcie przebudowy budynku powojskowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT przy ul. Klemensa Janickiego 33 w Szczecinie. Model powstał w oparciu o projekty wszystkich branż. Szczegółowy zakres prac został określona w umowie jako inwentaryzacja, model architektury, konstrukcji (bez modelu zbrojenia), model wentylacji mechanicznej, główne trakty elektryczne w pomieszczeniach komunikacji zbiorowej (bez wiązek kablowych) oraz koordynacja i wyszukiwanie kolizji międzybanżowych. Model w formacie IFC został przekazany zamawiającemu w rozbiciu na podstawowe branże wraz ze wskazaniem darmowego oprogramowania do obsługi modelu na etapie budowy i eksploatacji.

all rights reserved / wszelkie prawa zastrzeżone

Save

Save

Save

Next Work