Modelowanie BIM – WBiHZ ZUT

Created for Polska in 2017

We have done

  1. Architektura
  2. BIM
MODEL BIM WYKONANY W RAMACH PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW MANAGERA BIM W PROJEKCIE PRZEBUDOWY BUDYNKU POWOJSKOWEGO NA WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO (ZUT) W SZCZECINIE

 

 

Autorzy

arch. Karol Nieradka
arch. Krzystof Lechowicz
na zlecenie Atelier XXI

OPIS:
W ramach zlecenia biuro maxberg odpowiedzialne było za pełnienie roli managera BIM w projekcie przebudowy budynku powojskowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT przy ul. Klemensa Janickiego 33 w Szczecinie. Model powstał w oparciu o projekty wszystkich branż. Szczegółowy zakres prac został określona w umowie jako inwentaryzacja, model architektury, konstrukcji (bez modelu zbrojenia), model wentylacji mechanicznej, główne trakty elektryczne w pomieszczeniach komunikacji zbiorowej (bez wiązek kablowych) oraz koordynacja i wyszukiwanie kolizji międzybanżowych. Model w formacie IFC został przekazany zamawiającemu w rozbiciu na podstawowe branże wraz ze wskazaniem darmowego oprogramowania do obsługi modelu na etapie budowy i eksploatacji.

all rights reserved / wszelkie prawa zastrzeżone

Save

Save

Save

Next Work