1. K z2 people_wwwBig

Tarasy Klonowica

Created for Polska in 2021

We have done

  1. Architektura
  2. BIM
  3. Prefabrykacja

ZESPÓŁ BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH PRZY UL. KLONOWICA W SZCZECINIE

W ramach inwestycji przewiduje się budowę dwóch kwartałów zabudowy z dużymi, zielonymi dziedzińcami i placami zabaw dla mieszkańców. Pomiędzy kwartałami zachowano starodrzew tworzący ogólnodostępny park, w którym przewiduje się urządzenia rekreacyjne – siłownię zewnętrzną. Połowę powierzchni działki stanowi zieleń urządzona. Cała zielona przestrzeń pomiędzy budynkami wyłączona jest z ruchu samochodowego. Miejsca postojowe dla mieszkańców zapewniono w trzech podziemnych parkingach, a goście mogą korzystać z dwóch parkingów naziemnych.

Autor
arch. Karol Nieradka
arch. Grzegorz Skalski
arch. Marta Szkudlarek
arch. Sylwia Gudaczewska
arch. Daria Kaczmarzewska
wizualizacje – Piktoforma | whynat.studio

lorem ipsum

all rights reserved / wszelkie prawa zastrzeżone

Save

Next Work