Sala gimnastyczna

Created for Polska in 2013

We have done

  1. Architektura
  2. Konkursy
Projekt konkursowy, wielofunkcyjnej sali gimnastycznej, z trybunami dla około 200 widzów oraz niezbędnym zapleczem. Budynek zlokalizowaney na terenie zespołu szkół sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie.

 

 

Autorzy

arch. Karol Nieradka
arch. Maciej Mackiewicz
arch. Maciej Krasowski
Michał Prowans – makieta

WIZUALIZACJE: www.mimostudio.pl

Sala07web

1. SYTUACJA URBANISTYCZNA

Zakres opracowania konkursowego obejmuje teren, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ważnych dla miasta miejsc turystycznych takich jak Wały Chrobrego, Zamek Książąt Pomorskich, katedra czy odbudowywane Stare Miasto. Miejsca te są oddzielone od siebie poprzez intensywny ciąg komunikacyjny jakim jest Trasa Zamkowa. Projekt stara się zminimalizować skutki podziału tej części miasta przez zaproponowanie nowego dojścia do ulicy Małopolskiej od strony Zamku pod Trasą Zamkową. Proponuje się intensywniejsze wykorzystanie istniejącego w tym miejscu parkingu dla celów obsługi turystów oraz osób korzystających z sali gimnastycznej w godzinach popołudniowych.

Sala01

2. USYTUOWANIE NA DZIAŁCE

Projektowany budynek lokalizuje się w południowej części działki, pozostawiając plac przed budynkiem. Takie usytuowanie wynika ze szczytowego charakteru elewacji szkoły oraz budynku sądu (patrz schemat oraz elewacja zachodnia) Pozwoliło to na odzyskanie placu jako przestrzeni publicznej wielokrotnie w przeszłości wykorzystywanej do organizacji wydarzeń kulturalnych (np. Festiwal Artystów Ulicy, Musica Genera). Do realizacji podobnych celów przeznacza się zagospodarowaną skarpę po stronie południowej budynku, gdzie również organizowano akcje artystyczne takie jak np. koncerty czy performance (organizator Teatr Kana, np. koncert zespołu Pogodno).

Przewiduje się pozostawienie istniejącego wjazdu na działkę jako dojazd do miejsc parkingowych (6 miejsc, w tym miejsce dla osoby niepełnosprawnej).

Sala04web_0

3. ARCHITEKTURA

Projekt przewiduje likwidację istniejącego boiska na poziomie terenu przed szkołą. Rekompensuje się to nowym ogólnodostępnym boiskiem wielofunkcyjnym (20x40m) na dachu projektowanego budynku. W sali gimnastycznej zapewniono pełen wymagany program dla areny sportowej przystosowanej do organizacji zawodów rangi krajowej. Przewidziano widownię na około 200 miejsc siedzących, w tym wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Widownia umożliwia dobrą obserwację zawodów na wszystkich sprzętach gimnastycznych. Zapewniono przewyżkę =12 cm, przy założeniu położenia oka na wysokości 1,25 m oraz punktu obserwacji F w połowie najbliższego sprzętu gimnastycznego (dół asekuracyjny) na wysokości 0,5m.

Budynek został tak zaprojektowany, aby zapewnić pełny dostęp dla osób niepełnosprawnych zarówno do holu wejściowego jak i na poziom widowni, z poziomu terenu oraz budynku szkoły.

01web

05web

07web

08web

IMG_1167web

IMG_1164web

IMG_1162web

IMG_1159web

all rights reserved / wszelkie prawa zastrzeżone

Next Work