Przedszkole w Szczecinie

Created for Polska in 2018

We have done

  1. Architektura
Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna przedszkola przy ul. Przygodnej w Szczecinie.
Projekt przewiduje budowę wszystkich oddziałów dziecięcych, komunikacji i pomieszczeń obsługujących na wspólnej kondygnacji parteru, aby zapewnić bezpośredni kontakt z otaczającą naturą wszystkim dzieciom. Na piętrze pozostawiono jedynie salę gimnastyczną służącą także w czasie uroczystości oraz część administracyjną. Pozwoliło to zmniejszyć powierzchnię zabudowy budynku przy zachowaniu bezkompromisowych rozwiązań funkcjonalnych dla wszystkich użytkowników. Centralna, dwukondygnacyjna część budynku stanowi też akcent wyraźnie wskazujący lokalizację wejścia głównego. Dla zminimalizowania ilości komunikacji hall wejściowy zlokalizowano w połowie długości budynku. Sale zabaw przewidziano od strony zieleni, z dala od drogi dojazdowej.

Autor

arch. Karol Nieradka
arch. Sylwia Gudaczewskia
arch. Michał Jaroszewicz
wizualizacje – o2 studio Piotr OrłowskiWnętrza


all rights reserved / wszelkie prawa zastrzeżone

Next Work