Dom i budynek usługowy w Karnicach

Created for Polska in 2014

We have done

  1. Architektura

Projekt domu jednorodzinnego oraz budynku agencji reklamowej ze studiem fotograficznym i częścią biurową w Karnicach.

 01a

Tarasowanie działki pozwoliło uzyskać nowe widoki, stworzyło ciekawe podwórko i zapobiegło naporowi wód opadowych na budynek położony niżej.
Odcięcie działki od strony północnej z wjazdem na teren posesji. Podniesienie krawędzi dachu budynku usługowego pomogło zachować harmonię zabudowy, pomimo różnicy kątów zapisanej w warunkach zabudowy.

Autorzy architekt prowadzący Karol Nieradka opracowała arch. Maja Szymkowiak wizualizacje www.mimostudio.pl

karnice_01male

Widok od strony południowo-wschodniej na ogród, dom i agencję reklamową w tle.

karnice_02male

Widok od strony północnej na oba budynki.

karnice_02Amale

Budynek agencji reklamowej i studia fotograficznego od strony północnej.

Makieta

KarniceMakieta05

Rzuty

Karnice2d-923pix

all rights reserved / wszelkie prawa zastrzeżone

Next Work