Zespół budynków przy ul. Bałuki

Created for Polska in 2019

We have done

  1. Architektura
  2. Konkursy
  3. Prefabrykacja

KONCEPCJA PROJEKTOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW USŁUGOWYCH – DOMÓW STUDENCKICH ORAZ MIESZKANIOWO-USŁUGOWYCH, Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI PRZY UL. EDMUNDA BAŁUKI 14 W SZCZECINIE

Budowa nowoczesnego zaplecza akademickiego od kilku lat jest jednym z priorytetów władz miasta i szczecińskich uczelni wyższych. Kolejne inwestycje realizowane przez Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Pomorską Akademię Medyczną, Akademię Sztuki oraz uczelnie prywatne pokazują wyraźnie, że Szczecin chce się rozwijać jako ośrodek akademicki, a napływ coraz większej liczby studentów z kraju i z zagranicy wymusza ciągłe podwyższanie standardów zakwaterowania czasowego.

Autor
arch. Karol Nieradka
arch. Sylwia Gudaczewska
arch. Miachał Jaroszewicz
wizualizacje. Piotr Orłowski

Inwestycja pod nazwą Domy Studenckie „Maciuś” to dostępne pokoje studenckie o wysokim standardzie. Kompleks składał będzie się z dwóch budynków akademickich o łącznej liczbie 276 wyposażonych pokoi studenckich z aneksem kuchennym i wydzieloną łazienką. Dla potrzeb jego mieszkańców na parterach budynków przewiduje się m.in. salę fitness, pralnię, schowki na wartościowe przedmioty, strefę coworkingową dla początkujących przedsiębiorców oraz lokale usługowe o charakterze handlowym i gastronomicznym.
Dwa pozostałe budynki o funkcji mieszkaniowo-usługowej mają zapewnić dostępne mieszkania dla absolwentów i młodych ludzi, dla których istotną wartością jest zamieszkiwanie w centrum miasta. Całość inwestycji wpisuje się w politykę miasta zmierzającą do przywrócenia atrakcyjności wizerunkowej i komercyjnej tej części śródmieścia z rewitalizacją ul. Jagiellońskiej i planowaną rewitalizacją al. Wojska Polskiego na czele.
OPIS:
Teren inwestycji pozostawia się jako ogólnodostępną przestrzeń publiczną. We frontowej części działki od strony ul. Bałuki, zgodnie z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) zaprojektowano plac miejski z pozostawieniem wartościowego drzewostanu, w szczególności platana znajdującego się przy wjeździe na teren inwestycji. W centralnej części działki zaprojektowano otwarte patio „atrium” otoczone funkcją usługową – lokale gastronomiczne, siłownia/fitness, dostępne powierzchnie biurowe dla użytkowników domu studenckiego, pralnię, pomieszczenie integracyjne itp. Zaplanowano dodatkowe nasadzenia zieleni wysokiej, niekolidujące z przebiegiem drogi wewnętrznej oraz dostępem do
elewacji budynków dla ekip ratowniczych. Śmietniki oraz parkingi rowerowe planuje się jako wbudowane w bryłę projektowanych budynków. Na terenie projektuje się indywidualnie projektowane elementy małej architektury.all rights reserved / wszelkie prawa zastrzeżone

Save

Next Work