ZCO – visual communication

Created for Poland in 2012

We have done

  1. Graphics

Projekt systemu komunikacji wizualnej dla ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII w Szczecinie. Zakres: opracowanie projektu koncepcyjnego logicznego systemu nazewnictwa, prace studialne oraz graficzne, propozycje rozwiązań kubaturowych oraz projekt wykonawczy, zawierający projekty graficzne plansz i kierunkowskazów, jak również rysunki techniczne elementów kubaturowych.

 

Authors

arch. Karol Nieradka
arch. Karol Barcz
arch. Kamila Buczkowska

PROJEKT

PROJEKT

PROJEKT

PROJEKT

PROJEKT

PROJEKT

PROJEKT

3-Widzialnosc

 

17-Render

 

all rights reserved / wszelkie prawa zastrzeżone

Next Work